บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจโรคอันเป็นสาเหตุของการเกาและเลียในแมว อาการแพ้นั้นมีอยู่หลายโรค ที่เป็นสาเหตุให้แมวของคุณเกา เลีย ดึงขน หรือผิวหนังแดง เหล่านี้ได้แก่ โรคขี้เรื้อน โรคมะเร็ง ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมและการติดเชื้อ พร้อมด้วยการวินิจฉัยโรคและการรักษาได้ถูก สรุปไว้ดังแสดงในตารางด้านล่างต่อไปนี้

 

โรค ลักษณะของโรค อาการของโรค การวินิจฉัยโรค การรักษาโรค

ภาวะภูมิแพ้ทางพันธุกรรม          ( การอักเสบของผิวหนัง) : Atopy( Allergy inhalant Dermatitis )

การแพ้เกิดจากการที่สัตว์หายใจเอาละอองเกสร ดอกไม้ ตัวหิด และเชื้อราเข้าไป

เลียหรือแทะเท้า มีอาการอักเสบที่หู มีอาการคัน ผิวหนังเป็นผื่นแดง อาจจะเกิดการติดเชื้อหรือ พุพอง

ตรวจอาการอักเสบของผิวหนังชั้นในและซีรัม

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่สัตว์แพ้ ใช้พวกsteroids กรดไขมัน ส่วนเพิ่มเติม : ใช้ "bactin" antihistamines แชมพู " การรักษาด้านภูมิคุ้มกัน

ภาวะแพ้อาหาร(Food Allergy)

แพ้อาหารบางชนิด

เลียหรือแทะเท้า มีอาการอักเสบที่หู มีอาการคัน ผิวหนังเป็นผื่นแดง อาจจะเกิดการติดเชื้อหรือพุพอง

จำกัดอาหาร

เปลี่ยนอาหาร

การแพ้และระคายเคืองต่อสิ่งที่มาสัมผัสผิวหนัง ( Allergic and Irritan Contact Dermatitis)

แพ้สิ่งที่ไปสัมผัส เช่น พวกขน สัตว์หรือพลาสติก

ผิวหนังแดงและบวมหรือเป็นแผลพองที่บริเวณผิวหนังที่มีขนบางๆ เกิดการระคายเคืองของผิวหนัง คัน

เอาผ้ามาปิดแผล ป้องกันการติดเชื้อ

กำจัดสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสิ่งที่แพ้ ใช้ steroids antihistamines

ผิวหนังอักเสบอันเกิดจากหมัด(Flea Allergy Dermatitis: Flea Bite Hypersensitivity

น้ำลายของหมัด

ผิวหนังแดง มีอาการคันอย่างรุนแรง ขนร่วง บางครั้งอาจจะทำให้เกิดการอักเสบ หรือพุพอง

การพบตัวหมัด การทดสอบการตอบสนองต่อผิวหนังชั้นใน

การควบคุมหมัดในสภาพแวดล้อมและบนตัวสัตว์ การใช้ steroids และ antihistaminesสำหรับอาการคัน

โรคขี้เรื้อนตัวไร( Sarcoptic mange)

การติดเชื้อจากตัวไรชนิด "Sarcopes"

เกิดอาการคันอย่างรุนแรง

ผิวหนังลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งตัวหมัดชนิดนี้หาพบยากมาก

Amitraz dips , ivermectin

โรคขี้เรื้อนขุมขน( Demodectic mange or red mange)

การติดเชื้อจากตัวหมัดชนิด Demodex เกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโรคผิดปกติ

ขนร่วง ผิวหนังเป็นสะเก็ด แดง มีตุ่มหนองเล็กๆที่ผิวหนัง มีอาการคัน

ผิวหนังถลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

ไม่ใช้สาร steroids สามารถใช้ amitraz (mitaban) dips

โรค Cheyletiella ( Rabbit Fur Mite) Mange

เกิดการติดเชื้อจากตัวหมัด Cheyletiella

คัน ผิวหนังเป็นสะเก็ด

ผิวหนังถลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ ซึ่งตัวหมัดชนิดนี้หาพบยากมาก

Permethrin (ใช้ในสุนัขเท่านั้น หรือ Pyrethin

โรคขี้เรื้อนในแมว (Notoedric mange in cats)

เกิดการติดเชื้อจากตัวหมัด Notodres

เกิดอาการคันอย่างรุนแรง

ผิวหนังถลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

Lime sulfer dips , Ivermectin

โรคกลากวงเดือน (Ring worm)

เกิดการติดเชื้อจากเชื้อราบางชนิด

ขนร่วง ผิวหนังเป็นสะเก็ด ผิวหนังจะมีบริเวณเป็นเปลือกแข็ง คันบ้างเล็กน้อย

การเพาะเชื้อ

Micronazole , lime sulfer dips, ให้กิน griseofulvin หรือ itraconazole

การติดเชื้อจากยีสต์ (Yeast Infection)

โดยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจาก Malassezia หรือแอบแฝงมากับโรคอื่น

คัน ผิวหนังแดง แห้ง

ผิวหนังถลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเชื้อ

รักษาโรคแทรกซ้อน ให้กิน ketoconazole , miconazole อาบน้ำด้วยแชมพู

ตุ่มพุพอง : ผิวหนังชื้นแฉะ( Hot spots : acute moist dermatitis )

เป็นผลมาจากการถูกหมัดกัด โรคขี้เรื้อนและโรคต่อมทวารหนัก การได้รับการทำความสะอาดไม่เพียงพอ การติดเชื้อที่หู ดอกหรือฝักของต้นไม้ที่ติดตามขน การอักเสบของข้อต่อ

ขนร่วง ผิงหนังแดง แฉะจะทำให้เกาและเลีย

การตรวจและซักประวัติ

การรักษาอาการแทรกซ้อน ทำความสะอาดบริเวณที่เป็น ใช้ Demeboro solution ให้กินหรือทา antibiotic หรือ steroids

เนื้องอกร้ายของต่อมน้ำเหลืองของผิวหนัง(Cutaneous Lymphoma)

เป็นโรคมะเร็งผิวหนังที่ไม่ค่อยพบ

คัน ผิวหนังแดง เกิดตุ่มเล็กๆ แผลเปื่อย

ตัดเนื้อเยื่อบริเวณที่เป็นโรคไปทำการตรวจวินิจฉัย

โดยปกติแล้วจะไม่ไม่ได้รับการตอบรับในการรักษา

เหา ( Lice )

การติดเชื้อจากพวกเหา

มีอาการไม่แน่นอน : คัน ขนร่วง หยาบ ผิวหนังแข็ง

พบตัวเหาหรือไข่เหาบนผิวหนังหรือขน

Permethrin (เฉพาะสุนัขเท่านั้น) หรือ Pyrethrin , ivermectin

การอักเสบของผิวหนังที่มีรอยพับย่น(Skin Fold Dermatitis)

เกิดบริเวณที่มีการพับของผิวหนัง เช่น บริเวณริมฝีปาก ปากช่องคลอด หน้า ( ในสุนัขพันธุ์ bulldog)

ผิวหนังแดง แฉะ คัน

การตรวจร่างกาย การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาหลักฐานของการติดเชื้อ

การรักษาการติดเชื้อ ทำความสะอาดทุกวัน ในกรณีรุนแรงควรได้รับการผ่าตัดทำศัลยกรรม

พยาธิปากขอ(Hookworms )

เกิดติดเชื้อจากตัวอ่อนของพยาธิปากขอ

บวมแดง โดยปกติจะเป็นที่เท้า อุ้งเท้าขรุขระ การยาวของเล็บผิดปกติ คัน

ตรวจร่างกายและตรวจประวัติ มักได้รับการสุขาภิบาลที่ไม่เพียงพอ

รักษาการติดเชื้อของระบบลำไส้ ย้ายสัตว์ไปยังสภาพแวดล้อมใหม่

ผิวหนังหนาอักเสบจากการเลีย แทะ( neurodermatitis : acral lick Dermatitis (dogs) , Psychogenic dermatitis (cats))

การเลียมีผลมาจากภาวะการบอบช้ำทางจิตใจ ความวิตกกังวล ความเบื่อหน่าย ความเครียด (เช่น การมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้าน)

ผิวหนังแดง ขนร่วง เป็นวง โดยปกติจะเกิดที่ขาหน้าในแมว : ขนร่วง ผิวหนังแฉะบริเวณท้อง ขาหนีบ หลัง

ตรวจสอบหาสาเหตุอื่น และดูประวัติสัตว์เป็นสำคัญ

ช่วยลด ผ่อนคลายอาการหรือสาเหตุที่ซ่อนเร้นอยู่ เช่น ความวิตกกังวล

การติดเชื้อจากแบคทีเรีย(Bacteria infection)

มักเป็นผลมาจากโรคหรือภาวะอื่น

ผิวหนังแดง มีตุ่มหนองเล็กๆตามผิวหนัง บวม บางที่อาจมีอาการคัน

การตรวจร่องรอยด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเชื้อ

การรักษาอาการแทรกซ้อน ให้กินหรือ /และทา antibiotic

หมัดในหู(Ear Mites)

การติดเชื้อพวก Otodectes

คันอย่างรุนแรงที่หู แดง มีขี้หู

ผิวหนังถลอกและตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

ทำความสะอาดหู และใช้ยาพวก pyrethrin (Ear miticide)

Pelodera Dermatitis

การติดเชื้อโดยบังเอิญจากพวกพยาธิตัวอ่อนของหนอนพยาธิที่บริเวณฟางข้าวหรือวัตถุอื่นๆ

อาการคันอย่างรุนแรง ผิวหนังแดง

ผิวหนังถลอก ตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

ย้ายที่นอน อาบน้ำด้วยแชมพูที่มีสารป้องกันเชื้อแบคทีเรีย ใช้สารพวก steroids ถ้าจำเป็น ในการควบคุมอาการคัน

Chiggers ( Harvest mites)

เป็นโรคที่เกิดตามฤดูกาล มีสาเหตุมาจากตัวอ่อนของพวกChigger

คัน บวม ปกติจะเกิดที่เท้า ท้อง และตามรอยพับที่ฐานของหู

สังเกตเห็นตัวอ่อนของหมัด การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์

Permethrin (เฉพาะสุนัขเท่านั้น ) หรือ Pyrethrin


Comment

Comment:

Tweet

ข้อมูลน่าสนใจมากค่ะ

#2 By กล้องจุลทรรศน์ (125.26.81.30) on 2010-09-28 13:35

ถ้าพบอาการ ผิดปกติรีบไปหาสัตว์แพทย์ยิ่งดี big smile

#1 By กล้องจุลทรรศน์ (125.26.88.243) on 2009-05-31 17:50